Formularze
Historia

W latach 2005 - 2015, Ośrodek Szkoleniowy „Prymus” zrealizował dla sektora bankowego (Banków Spółdzielczych) 6 dużych projektów szkoleniowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa o łącznej wartości 13 000 000,00zł. 

 

1. „Profesjonalny pracownik Banku Spółdzielczego” (kwota dofinansowania – 2 500 000,00zł.) realizowany od października 2005r. do końca czerwca 2008r. W ramach Projektu zrealizowanych zostało 45 (6 dniowych) oraz 40 (trzydniowych) szkoleń wyjazdowych.

 

2. „Profesjonalny pracownik Banku Spółdzielczego II” (kwota dofinansowania – 1 500 000,00zł.) realizowany w okresie od stycznia 2007r. do końca marca 2008r. W ramach Projektu zrealizowanych zostało 80 trzydniowych szkoleń wyjazdowych.

 

3. „Nowoczesne kadry sektora bankowości spółdzielczej” (kwota dofinansowania – 5 000 000,00zł.) realizowany w okresie od stycznia 2009r. do końca grudnia 2010r. W ramach Projektu zrealizowane zostały 202 trzydniowe szkolenia wyjazdowe. Projekt ten był piątym co do wielkości projektem szkoleniowym w Polsce.

 

4. „Nowoczesne i efektywne zarządzanie w małym Banku Spółdzielczym” (kwota dofinansowania – 1 000 000,00zł.) realizowany w okresie od stycznia 2012r. do końca grudnia 2013r. W ramach Projektu zrealizowanych zostało 80 dwudniowych szkoleń stacjonarnych.

 

5. „Nowoczesne kadry sektora bankowości spółdzielczej w województwie dolnośląskim” (kwota dofinansowania – 1 000 000,00zł.) realizowany w okresie od listopada 2013r. do końca czerwca 2015r. W ramach Projektu zrealizowanych zostały 92 dwudniowe szkolenia stacjonarne.

 

6. „Zielone Banki Spółdzielcze” (kwota dofinansowania – 2 000 000,00zł.) realizowany w okresie od stycznia 2014r. do końca czerwca 2015r. W ramach Projektu zrealizowanych zostało 60 dwudniowych szkoleń wyjazdowych.

 

Wszystkie Projekty okazały się wielkim sukcesem szkoleniowym i spotkały się z ogromnym zainteresowaniem pracowników i kadry zarządzającej Banków Spółdzielczych. Ogółem we wszystkich 6 Projektach przeszkolonych zostało 12 195 osób z 315 Banków Spółdzielczych z terenu całej Polski.

 

Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji i sukcesu realizowanych przez naszą firmę Projektów - trenerom prowadzącym zajęcia, ośrodkom wypoczynkowym w których odbywały się szkolenia i oczywiście Bankom Spółdzielczym bez których to wszystko byłoby po prostu niemożliwe. Dziękujemy Wam za zaufanie jakim obdarzacie naszą firmę i zapewniamy, że zawsze będziemy dokładać starań, aby nasze szkolenia kojarzone były z produktami najwyższej jakości.

 

Właściciele i Pracownicy
Ośrodka Szkoleniowego "Prymus"